Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go
irc2go
Online Chat

Saudi Arabia Webchat: ksa DALnet

Chat Κανάλι - 17 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - γνωστή από 2013-10-18 - τρέχον θέμα:  Womans official can drive in Saudi Arabia.​ Congrats to me and to all bitches! ãÈÑæß ÓæÇÞÉ ÇáãÑÃå æááå ÇáÍãÏ ãÇÈÛíäÇ.​ Çááå íØæá ÈÚãÑ ãáßäÇ ÓáãÇä

Κατηγορία:  International  >  Asia  >  Saudi Arabia  >  Ksa

Webchat
(Browser + Java)
Appchat
(irc:// + App)
Παρακαλώ επιλέξτε ένα ψευδώνυμο και πατήστε 'Συνέχεια' για να δυνδεθείτε με το δίκτυο συνομιλίας και να ενταχθείτε στο κανάλι!
Chat Κανάλι:
Ψευδώνυμο: