Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Κατάλογος :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.017 δευτερόλεπτα)

Κατηγορία: Kosovo

kosova   kosovo  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

istok   burim  

Deçan

dečani   deçan  

Dragash

dragash   dragas  

Ferizaj

urosevac   ferizaj  

Fushë Kosovë

fushë kosovë   kosovo polje  

Gjakovë

gjakovë   Đakovica  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

gllogovc   glogovac  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kosovska kamenica   kamenicë  

Kastriot

kastriot   obilić  

Klinë

klinë   klina  

Lipjan

lipljan   lipjan  

Malishevë

malishevë   malisevo  

Mitrovicë

mitrovicë   kosovska mitrovica  

Novobërdë

novobërdë   novo brdo  

Pejë

pejë   peć  

Podujevë

podujevo   podujevë  

Prishtinë

prishtina   pristina   prishtinë  

Prizren

prizren  

Rahovec

rahovec   orahovac  

Shtërpcë

Štrpce   shtërpcë  

Shtime

shtime   Štimlje  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suharekë   suva reka  

Viti

vitina   viti  

Vushtrri

vučitrn   vushtrri  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


ukraine (16)   eu (23)   european (17)   europe (59)   spain (43)