Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Κατάλογος :  International  >  Europe  >  Kosovo
 (0.016 δευτερόλεπτα)

Κατηγορία: Kosovo

kosova   kosovo  

Albanik

albanik   leposavić  

Burim

burim   istok  

Deçan

deçan   dečani  

Dragash

dragash   dragas  

Ferizaj

ferizaj   urosevac  

Fushë Kosovë

fushë kosovë   kosovo polje  

Gjakovë

Đakovica   gjakovë  

Gjilan

gjilan   gnjilane  

Gllogovc

gllogovc   glogovac  

Kaçanik

kaçanik  

Kamenicë

kamenicë   kosovska kamenica  

Kastriot

kastriot   obilić  

Klinë

klinë   klina  

Lipjan

lipjan   lipljan  

Malishevë

malisevo   malishevë  

Mitrovicë

kosovska mitrovica   mitrovicë  

Novobërdë

novobërdë   novo brdo  

Pejë

peć   pejë  

Podujevë

podujevo   podujevë  

Prishtinë

prishtinë   pristina   prishtina  

Prizren

prizren  

Rahovec

rahovec   orahovac  

Shtërpcë

Štrpce   shtërpcë  

Shtime

Štimlje   shtime  

Skënderaj

skënderaj   srbica  

Suharekë

suharekë   suva reka  

Viti

vitina   viti  

Vushtrri

vučitrn   vushtrri  

Zubin Potok

zubin potok  

Zveçan

zveçan  


bosnia herzegovina (3)   belarus (7)   malta (4)   kosova (4)   europe (60)