Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  vidin
Αποτελέσματα1 - 2 of 2  (0.073 δευτερόλεπτα)

Vidin Chat Κανάλια

Κατηγορία:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Vidin
 


vidin UniBG

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 50 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: =​{ Web Flash Chat - http:/​/​web.​net-surf.​eu  |​ WebChat for Tablets and Mobile http:/​/​webchat.​net-surf.​eu:9090 }=​
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

vidin BgIRC

Chat Κανάλι - 10 χρήστες - 64 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Δεν υπάρχει θέμα
Κατηγορία: Vidin Chat Κανάλια

bg (5)   bulgaria (29)   varna (6)   dobrich (1)   bulgarian (7)  Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria UniBG

Chat Κανάλι - 77 χρήστες - 50 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 20 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


classica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria ShakeIT

Chat Κανάλι - 62 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BgIRC

Chat Κανάλι - 39 χρήστες - 64 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

euriona-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

sniper.​ant Rizon

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Κατηγορία: Computer Games Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 275 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Òîïèêúò ïàê îòèäå çà ðèáà! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 13 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

erepublik-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 66 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Κατηγορία: eRepublik Bulgaria Chat Κανάλια


svishtov (1)   bulgarian (7)   bg (5)   nova zagora (1)  <   1    2    3    >   
 


Chat Κατάλογος:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dimitrovgrad Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    . . .