Chat Αναζήτηση    Chat Κατάλογος    Πληροφορίες σχετικά για το irc2go

  irc2go    
Online Chat    

Αναζήτηση για κανάλια και να συμμετέχετε σε αυτούς μέσω διαδυκτιακού περιηγητή!
 
Chat Αναζήτηση :  dimitrovgrad
Αποτελέσματα1 - 1 of 1  (0.083 δευτερόλεπτα)

Dimitrovgrad Chat Κανάλια

Κατηγορίες:  International  >  Europe  >  Bulgaria  >  Dimitrovgrad
 International  >  Asia  >  Russia  >  Ulyanovsk Oblast  >  Dimitrovgrad
 


dimitrovgrad RusNet

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 52 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: %% %% %% Необразованные люди не отвечают,​ и не могут ответить,​ за свои высказывания и поступки.​ Они жертвы культуры и агрессивны даже к себе подобным.​ %% %
Κατηγορία: Dimitrovgrad Chat Κανάλια

bulgarian (7)   bulgaria (29)   bg (5)   blagoevgrad (2)   radomir (1)  Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria UniBG

Chat Κανάλι - 80 χρήστες - 49 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Ïðàâèëî çà êàíàë ​#Bulgaria - Íå ñå òîëåðèðàò - flood,​ ÷àëãàòà,​ ìàñîâè ñúîáùåíèÿ,​ abusive behavior,​ clones,​ invite.​ Ïðè íàðóøåíèå ñëåäâà ïðåäóïðåæäåíèå,​ âðåìåíåí áàí èëè ïåðìàíåíòåí áàí â áîòîâåòå.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria freenode

Chat Κανάλι - 18 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: OpenBGLab (City Plovdiv IRC ​#openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC ​#varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια


classica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 3 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: E-Sim Classica Bulgaria Official Channel CP:Corrairn vCP:Regina17
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria ShakeIT

Chat Κανάλι - 68 χρήστες - 51 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Prez oktomvri SPIRA irc.​elitsat.​net i webchata na http:/​/​irc.​elitsat.​net.​ Polzvayte http:/​/​go.​4at.​info ili http:/​/​irc.​ssi.​bg za web,​ kakto i drugite irc serveri ot mrezhata s mIRC,​ XChat ili drug klient.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

Bulgaria ABVNet

Chat Κανάλι - 283 χρήστες - 64 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: ×åñòèò Íèêóëäåí è ÷åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè ïðàçíóâàùè! È ÷åñòèò ïðàçíèê íà Áóðãàñ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

bulgaria BgIRC

Chat Κανάλι - 39 χρήστες - 63 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Welcome to BgIRC Network ​#Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

euriona-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 7 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Official channel of Bulgaria in eSim server EURIONA
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

sniper.​ant Rizon

Chat Κανάλι - 6 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Hail Antica Snipers |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ Nssk ,​ Byllz ,​ Zoroi ,​ juam41,​ baltron ,​ slashh1 ,​ hitmachine ,​ nevermore ,​ theblackmater ,​ estresmo and more friends(AISHEKU<3 Happy End Server! |​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​|​ CLASSICA : ​#classica.​ir ​#ctrade ,​ MAXIMA : ​#maxima.​spain ​#MXtrade ,​ SECURA : ​#ncd.​chile ​#secura.​bih ​#vene.​sec ​#SEtrade |​|​|​ ​#ethnica.​bulgaria
Κατηγορία: Computer Games Chat Κανάλια

ethnica.​bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 12 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : ​#Etrade |​|​|​ Regina17 <3 Praque.​
Κατηγορία: Bulgaria Chat Κανάλια

erepublik-bulgaria Rizon

Chat Κανάλι - 2 χρήστες - 65 λεπτά πρίν - τρέχον θέμα: Правила на канала - http:/​/​goo.​gl/​gxH8D5
Κατηγορία: eRepublik Bulgaria Chat Κανάλια


bg (5)   eu (26)   nova zagora (1)   dobrich (1)  <   1    2    3    >   
 


Chat Κατάλογος:    Bulgaria Chat    Asenovgrad Chat    Aytos Chat    Berkovitsa Chat    Blagoevgrad Chat    Botevgrad Chat    Burgas Chat    Cherven Bryag Chat    Chirpan Chat    Dobrich Chat    Dupnitsa Chat    Gabrovo Chat    Gorna Oryahovitsa Chat    Gotse Delchev Chat    Harmanli Chat    Haskovo Chat    . . .